Barnevaktsentral

Treng du barnevakt? Her kan du få tilgang på ei liste over aktuelle barnevakter!

Frivilligsentralen har arrangert kurs for ein gjeng med ungdommar i ungdomsskulealder. Dei har fått kort innføring i førstehjelp, barns utvikling 0-7 år, rettar og plikter som barnevakter. De får tilgang til ei liste der de kan avtale direkte med den de måtte ynskje. Pris avtaler de i forkant, men me har i briosjyra antyda nokre aktuelle summar.

2020 © Ål frivilligsentral