Gåvenn

Alltid kjekt å ha med seg nokon ut for å gå.

Aldersgruppe: For alle

Frivillige frå sentralen kjem heim til dei som har behov for nokon å gå saman med. Det kan vera for motivasjon, eller fordi dei td har dårleg balanse, og opplever det utrygt å gå åleine. Det kan vera faste oppdrag til fast tid, eller å avtale frå gong til gong/stikke innom når det passar.

2020 © Ål frivilligsentral