Handling

Kvar tysdag og fredag handlar me for dei som ikkje kjem seg på butikken sjølv

Aldersgruppe: 18 til 100 år

Dei som treng det, ringer inn handlelister måndag eller torsdag, også er det frivillige som handlar og leverar på døra. Det einaste som trengs er ein konto på Kiwi. Om dei frivillige må køyre utanom sentrum, så kjem det kilometergodtgjersle i tillegg.

2020 © Ål frivilligsentral