Leseombod

I samarbeid med biblioteket har me leseombod som les for dei som har glede av det, og behov for det.

Aldersgruppe: For alle

Lesing er ein aktivitet som ein saknar, om ein ikkje får det til lengre. Leseombod kan hjelpe til og legge til rette for at ein får fortsetje og lese. Det kan og vera lesing for born, lesing for flyktningar som skal lære seg norsk, og andre menneske med glede av å lese.

2020 © Ål frivilligsentral