Minnevenn

Minnvenn er frivillige som set av tid til å vera med ein person som er råka av demens.

Aldersgruppe: 20 til 100 år

Frivillige kan bli ein viktig ressurs for perosnar som vert råka av demens. Me prøver å koble frivillige og brukarar som har hatt samanfallande interesser/hobbyar/jobbar, og på den måten kan ein bruke det som utgangspunkt for relasjonen. Forskning har vist at det er av stor verdi for dei som vert råka av demens, å få lov til å halde på ed nokon av dei interessene dei har hatt og hugsar framleis. Dette er ein av dei mest givande, men og mest krevjande oppgåvene me har på sentralen.

2020 © Ål frivilligsentral