Leige av lokaler

Alle lag og organisasjoner har høve til å leige lokalene våre gratis. Om det er kurs som gjev inntekt eller privatpersoner, så må ein betale leige etter fastlagte satser.

2020 © Ål frivilligsentral