PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Ål Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av tida di saman med andre?

  • Vil du treffe nye menneske?

  • Vil du vera med å setje dine og andre sine idéar ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynsker å hjelpe. I tillegg skal me legge til rette for at menneske kan møtast på tvers av alder, interesser, kultur og føresetnader.

Noko av det me arbeider med for tida er:

Kulturkveldar, annankvar tysdag er det action på sentralen. Kom og opplev spenannde mat, dans, musikk og anna aktivitet... Startar kl 18.00. Følg med på facebook og oppslag!

Seniordans kvar måndag kl 13.00 - 15.30. Her er det låg terskel og høgt under taket. Bli med då vel!

Handlinga går som vanleg 2 dagar i veka. Leksehjelp kvar onsdag (for 5 - 7 klasse).

Dataklubben på Nigardstugu.  Her brukar me både PC og iPAD. Alle kan bli med, det er eit lågterskeltilbod. Det foregår annankvar onsdag kl 17.00 - 19.00 i Nigardstugu.

Minnevenane, leseomboda og flyktningvennane er aktive og i godt gjenge, men me kan ha god nytte av litt fleire. Om du tenkjer at du kunne prøvd deg som minneven, flyktningeven, leseombod, aktivitetsven, besøksven eller andre ting, så ta kontakt. Har du nokre timar til overs? Små ting kan gjera ein stor forskjell!

Ta kontakt på tlf 907 77 495 om det er noko du lurar på!

GÅ SJØLV!

Lytt ikkje etter bank på dør.
Det gjer grannen.
Gå sjølv!

Vent ikkje på steg i tunet.
Der gror graset fritt.
Gå sjølv!

Bryt denne underlege forbanninga
som har kome over landet:

Det passar vel ikkje.
Dei skal sjå dagsrevyen.
Dei tykkjer eg er rar.

Bryt det tvert over
- og gå sjølv!

"Synnøve"

Navn:
Ål Frivilligsentral
Eier:
Ål kommune
Adresse:
3570 Ål
Besøksadresse:
Torget 6
Telefon:
907 77 495
 
 
Kontaktperson
 
Navn:
Gunn Marit Oleivsgard
Telefon:
907 77 495