Dataklubb

Frivilligsentralen bistår dataklubben på Nigardstugu annakvar onsdag kl 17.00 - 19.00

Dataklubben på Nigardstugu har bestått i mange år. Sidan 2012 har frivilligsentralen bistått med "lærar" her. Etterkvart har det vorte fokus på nettbrett, så no er det stort sett det som blir brukt. Me gjer det slik at dei som er med samlar oppp spørsmål og ting dei vil ha hjelp til, også tek med det i fellesskap. Som regel så er det noko alle kan ha nytte av. Det er også tid til ein kaffikopp og vera litt sosiale.

2020 © Ål frivilligsentral