Saman for eit betre Ål

Alle har noko å gi og alle treng ei hand. Me brenn for at menneske skal møtast og ha glede av kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet.

Nyheter

Aktiviteter

Her finn de ein oversikt over aktiviteter som skjer på eller frå sentralen.

Treng du barnevakt? Her kan du få tilgang på ei liste over aktuelle barnevakter!

Les mer

Alle kan kjenne seg litt åleine til tider. Då kan det vera kjekt å få besøk!

Les mer

Frivilligsentralen bistår dataklubben på Nigardstugu annakvar onsdag kl 17.00 - 19.00

Les mer

Alltid kjekt å ha med seg nokon ut for å gå.

Les mer

Kvar tysdag og fredag handlar me for dei som ikkje kjem seg på butikken sjølv

Les mer

Frivillige bemannar resepsjonen på Ål helsesenter

Les mer

Stoppet pga liten interesse hausten 2018. Kan takast opp att ved behov! Born i 5 - 7 klasse kan kome og få litt mat (suppe el havregraut), og få hjelp til lekser. Kvar onsdag kl 14.45 - 16.30

Les mer

I samarbeid med biblioteket har me leseombod som les for dei som har glede av det, og behov for det.

Les mer

Minnvenn er frivillige som set av tid til å vera med ein person som er råka av demens.

Les mer

Frivilligsentralen arrangerar med jamne mellomrom nybegynnarkurs i nettbrettbruk. Set deg opp på venteliste, så vert du med på det neste.

Les mer

Lyst til å møte andre, og prate om noko anna enn været? Me møtest annankvar onsdag.

Les mer

Har du tid og lyst til å gi eldre kjensla av "vind i håret"?

Les mer

Kva skjer

Oversikt over aktiviteter på sentralen og andre stader me har aktivitet.

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 25.02 09:00 Helsetunverter Ål helsenter
Tir 25.02 10:00 Handling Ål
Tir 25.02 10:00 Småjobbsentral Ål kulturhus
Tir 25.02 15:00 BUA - utlånssentral Ål kulturhus
Tir 25.02 15:00 Hallung - ungdomsrom Ål Kulturhus

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2020 © Ål frivilligsentral