Velkomen til oss

Frivilligsentralen skal vere ein møteplass for alle menneske i kommunen der du blir inkludert og engasjert.

Saman for eit betre Ål

Frivilligsentralen skal bidra til at menneske i Ål kan bidra med frivillig innsats, enten gjennom frivilligsentralen sitt arbeid, eller me kan koble deg på andre lag og organisasjonar som driv med frivillig arbeid. Frivilligsentralen har og ein ungdomsfrivilligsentral, som mellom anna driftar BUA ÅL og er ALLEMED-koordinator. Frivilligsentralen har kontorplass i Ål kulturhus, og arbeider med relasjonsbasert arbeid. Me har alltid behov for fleire frivillige. Ta kontakt om du ynskjer å bidra til at andre i kommunen vår får eit betre liv. Pga Covid-19, har me redusert gruppeaktiviteten, enkelte av våre vanlege oppgåver er satt litt på vent, og ein del av den relasjonsbaserte aktiviteten vert gjort med klare føringar for gjennomføring. Likevel - det er viktig at det som kan gjennomførast - vert gjennomført.

Frivillig?

Her kan du varsle frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller treng hjelp. Når du har sendt inn info, tek me kontakt så snart vi kan.

Aktivitetar

Her finn de ein oversikt over aktivitetar som skjer på eller frå Frivilligsentralen.

Treng du barnevakt? Her kan du få tilgang på ei liste over aktuelle barnevakter!

Les mer

Alle kan kjenne seg litt åleine til tider. Då kan det vera kjekt å få besøk!

Les mer

På BUA ÅL kan du låne alt av sports- tur- og fritidsutstyr heilt gratis!

Les mer

På "datahjelpa" kan du få hjelp med PC'er, nettbrett og mobil. Stikk innom når du lurar på noko!

Les mer

Ei miniavis for vaksne folk som lurar på om ein skulle ta seg ein tur.

Les mer

I høve prosjekt bulyst/blilyst i Ål så er det behov for fadderar til nytilflytte. Har du litt tid til overs, og har lyst til å bli kjent med nye menneske som ønskjer å busette seg i kommunen vår? Ta kontakt med frivilligsentralen og registrer deg som potensiell fadder.

Les mer

Det som er kalla "Norges viktigaste lagarbeid" skal markerast gjennom 2022. Lag, foreningar, frivilligsentralar, kommuner og andre samarbeidspartnarar deltek. Målet er å synleggjere den store innsatsen til frivillige, auke kjennskapen og anerkjenninga - og få fleire med!

Les mer

Frivillige kan vere med brukarar til tannlege, lege, fysioterapi ol

Les mer

Alltid kjekt å ha med seg nokon ut for å gå.

Les mer

Kvar tysdag og fredag handlar me for dei som ikkje kjem seg på butikken sjølv

Les mer

I denne situasjonen er det fleire som treng hjelp til å få matvarer levert på døra. Kan du bidra til dette? I to av butikkane pakkar butikken klart i poser, medan i ein må me og plukke varer. Uansett skal dette gjennomførast trygt i høve smittevern. Dette blir og koordinert med handlinga me har gjennomført før. I hovedsak tysdagar og fredagar.

Les mer

Frivillige bemannar resepsjonen på Ål helsesenter

Les mer

Kva skjer

Oversikt over aktivitetar på Frivilligsentralen og andre stadar me har aktivitet.

Dato Kl. Tittel Sted
Fre 27.05 Handling
Man 30.05 17:00 Kvitsaumkurs Ål frivilligsentral
Tir 31.05 Handling
Tir 31.05 17:00 Sjølvhjelpsgruppe
Ons 01.06 10:00 Småjobbsentralen Ål frivilligsentral

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei frå her viss du vil vere frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva vi kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.
2022 © Ål frivilligsentral