Leksehjelp

Stoppet pga liten interesse hausten 2018. Kan takast opp att ved behov! Born i 5 - 7 klasse kan kome og få litt mat (suppe el havregraut), og få hjelp til lekser. Kvar onsdag kl 14.45 - 16.30

Alle born i kommunen kan nytte seg av tilbodet. Det går bussar frå skulene i Leveld og Torpo, som stoppar på Torget. Dei betalar kr 10 for ein tallerken med suppe eller graut, og får høve til å gjera lekser. Ypperleg dersom dei skal vidrae på aktivitet etterpå.


LEKSEHJELP PÅ FRIVILLIGSENTRALEN h 18

2020 © Ål frivilligsentral